Genel Bakış

Genel Bakış Herhangi bir web sayfasının en başında yer alan HTML karakter olarak adlandırılan “<!DOCTYPE html>” ifadesi belgenin standart HTML formatında olduğunu belirtir. Bu ifade, modern web tarayıcıların doğru bir şekilde web sayfalarını yorumlamasına yardımcı olur. HTML, HyperText Markup Language…